Váš ochránce před nežádoucí havětí a viry - deratizace, dezinsekce, dezinfekce.
Všechny služby provádíme diskrétně.
  • Pardubická 875
  • 533 04 Sezemice
  • Email
  • info@smrtacek.cz

Štěnice domácí

Štěnice domácí
Krvesající hmyz

Štěnice domácí

Barva

Tělo má většinou červenohnědého zbarvení, někdy s odstíny od žluté do hnědé.

Velikost

Má ploché, oválné, 4-8 mm dlouhé a 3-4 mm široké tělo. Samička má konec zadečku široce oválný, sameček poněkud kuželovitý.

Vývoj

Proměna nedokonalá. Samička klade denně asi 5, za život celkem 150-500 oválných, běložlutých, asi 1 mm dlouhých vajíček. Z vajíček se podle teploty za 1-4 týdny (při pokojové teplotě za 21-22 dní) líhnou larvy podobné dospělým štěnicím, které již sají krev, vydrží až 60 dnů hladovět. Larva se po sání svléká a při 5. svlékání se mění v dospělý hmyz. Nymfální vývoj 40 dní při 22°C.

Život

1 - 1,5 roku

Potrava

Je nejrozšířenějším cizopasníkem člověka, neboť se vyskytuje na celém světě. Živí se však i krví teplokrevných zvířat, jako drůbeže, vlaštovek, myší, netopýrů apod.

Škody

Bodání způsobuje bolestivé svědivé pupeny, štěnice též mohou přenášet choroboplodné zárodky.

Zajímavost

Je noční živočich, žije převážně v ložnicích a při silném zamoření je cítit charakteristický zápach. Doba sání 5-10 min. Jedno nasátí za 8 dní při 20 °C. Může hladovět až několik týdnů, při teplotě pod 9°C po potravě nepátrá.Výskyt štěnice nemá přímou souvislost s případných nepořádkem napadených prostor, protože její jediná potravní složka je krev teplokrevných hostitelů. Z tohoto vyplývá, že se štěnice nevyskytuje pouze na ubytovnách, ale i v luxusních hotelech, bytech, zdravotnických zařízení

Likvidace

Štěnice je druh členovce, jehož likvidace je obtížnější. U štěnice je prokázaná rezistence na některé druhy pyrethroidů. Donedávna jediným způsobem její likvidace byla aplikace kontaktního insekticidu - postřik.
Likvidace štěnic by měla být svěřena do rukou odborné firmě. Pravděpodobnost úspěšnosti svépomocné desinsekce není vysoká a často se jedná o zbytečné ekonomické výdaje. U této asanace je nutná 100 % spolupráce uživatelů napadených prostor, z důvodu úklidu, informací atd. Důležité je také provést desinsekci opakovaně, cca dvakrát či třikrát v závisloti na síle napadení tak, aby byla zajištěna likvidace všech vývojových stádií. DEZINSEKCE.

Potřebujete naši pomoc nebo máte dotazy?

  • +420 603 235 267
  • info@smrtacek.cz
NONSTOP
SLUŽBY