Váš ochránce před nežádoucí havětí a viry - deratizace, dezinsekce, dezinfekce.
Všechny služby provádíme diskrétně.
  • Pardubická 875
  • 533 04 Sezemice
  • Email
  • info@smrtacek.cz

Mravenec obecný

Mravenec obecný
Krvesající hmyz

Mravenec obecný

Barva

tmavohnědá až černá, matný zadeček.

Velikost

2,5 – 4 mm, drobní mravenci, zadeček a části končetin jsou porostlé odstávajícími štětinami.

Vývoj

proměna dokonalá, celkem 6 týdnů při 27 o C a 80% vlhkosti.

Život

královna - 15 let, bezpohlavní dělnice cca 7 let, samci - jen krátce, po páření a svatebním letu umírají, hnízda si tvoří ve venkovních prostorách - v půdě, pod kamenem, ve spárách venkovní dlažby, atd. vždy však v blízkosti zdroje vody

Potrava

živí se různorodou potravou, jejíž podstatnou složkou jsou živočišné bílkoviny, různá stádia hmyzu, medovice mšic, se kterými žijí ve vzájemné symbióze

Škody

škodí požerem, svou symbiózou se mšicemi škodí zahrádkářům, také znečišťuje potraviny, gastronomické prostředí, a ve zdravotnických zařízeních škodí i přenosem zárodků různých onemocnění, znesterilněním zdravotnického materiálu apod. ve velkém množství jsou nepříjemní.

Zajímavost

Mravenci jsou vyspělý hmyz žijící v dokonale organizovaných společenstvech se složitou sociální strukturou. Kolonie Mravence obecného má pouze jednu královnu na rozdíl od Mravence faraóna a kolonie navzájem spolu soupeří o teritoria. Tento škůdce může být původcem a přenašečem choroboplodných zárodků.

Likvidace

Aplikace plošného bariérového postřiku, které zamezí mravencům vstup do budov. Jedná se nové velmi účinné a ekologické metody, které lze aplikovat za provozu či za chodu domácností. Nejčastěji ošetřujeme tyto prostory : Základní a mateřské školky, restaurace, domácnosti, zdravotnické zařízení, administrativní budovy atd... Více na stránkách DEZINSEKCE.

Potřebujete naši pomoc nebo máte dotazy?

  • +420 603 235 267
  • info@smrtacek.cz
NONSTOP
SLUŽBY